Home 2021-01-25T15:06:17+00:00

Zespół Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie

„Jakie to szczęście dawać (…) przecież wiemy,
że z tego co mamy
tylko to zatrzymujemy cośmy rozdali innym”
/KS. JAN TWARDOWSKI/

O NAS

Zespół Szkół tworzy obecnie Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Jana Twardowskiego z czterema oddziałami edukacyjno – terapeutycznymi oraz Szkoła Przysposabiająca do Pracy nr 2 z trzema oddziałami klasowymi. Grono zaangażowanych i bardzo dobrze przygotowanych i doświadczonych pracowników uczy, wychowuje i z pełną odpowiedzialnością opiekuje się  uczniami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniach umiarkowanym oraz znacznym, a także z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym z niepełnosprawnością ruchową. Naukę w naszej szkole można rozpocząć w wieku 7 lat, ale także później, na poziomie każdej klasy szkoły podstawowej. Naukę  można zakończyć w wieku 24 lat ze świadectwem wraz z suplementem przygotowanym dla każdego absolwenta Szkoły Przysposabiającej do Pracy.

Szkoła Podstawowa nr 1
im. ks. Jana Twardowskiego

Szkoła Przysposabiająca
do Pracy nr 2

MISJA SZKOŁY

Jesteśmy szkołą przeznaczoną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych, społecznych i emocjonalnych. Istniejemy dla ucznia, ale także dla jego rodziny i środowiska lokalnego.
Każdy uczeń jest dla nas niepowtarzalną indywidualnością z całym bogactwem cech osobowości, uczuć, umiejętności i talentów, które odkrywany i rozwijamy na miarę jego możliwości i potrzeb, opierając się na zasadach ortodydaktyki.

WIZJA SZKOŁY

Nasza szkoła jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym dla ucznia. Obowiązują tu jasne, czytelne i konsekwentnie przestrzegane zasady współistnienia oparte na wzajemnym szacunku, życzliwości i akceptacji.
Szkoła promuje wartości przekazywane w twórczości ks. Jana Twardowskiego: miłość, uśmiech, małe i duże radości, życzliwość dla innych, wzajemną odpowiedzialność.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 • RADOŚĆ I SENS ŻYCIA
 • UKRYTE MOŻLIWOŚCI I TALENTY
 • TAJEMNICE PRZYRODY
 • ŚWIAT KULTURY I SZTUKI
 • ZDOBYCZE TECHNIKI
 • MOCNE STRONY
 • SAMODZIELNOŚĆ I ZARADNOŚĆ ŻYCIOWĄ
 • WRAŻLIWOŚĆ NA POTRZEBY INNYCH
 • CIEKAWOŚĆ I ZAINTERESOWANIE ŚWIATEM
 • POTRZEBĘ AKTYWNOŚCI
 • POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI
 • WIARĘ W SWOJE MOŻLIWOŚCI
 • WZAJEMNY SZACUNEK
 • UCZCIWOŚCI
 • TOLERANCJI
 • PRACOWITOŚCI
 • CIERPLIWOŚCI
WIĘCEJ
0
Uczniów
0
Absolwentów
0
Nauczycieli
0
Pomoce nauczycieli

Aktualności

Wydarzenia z życia naszej szkoły

Współpracujemy: