Informacje dla Rodziców

Informacje dla Rodziców 2019-01-07T21:14:15+00:00

ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 1 SPECJALNYCH w MIKOŁOWIE

poniedziałek, czwartek – praca administracyjna
wtorek, środa, piątek – praca dydaktyczna
dyżur dyrektora – czwartek 9:00 – 13:00

Dyżur: wtorek 11:30 – 15:30
środa  7:30 – 11:30
 

POMOC PSYCHOLOGICZNA W SZKOLE
świadczona przez psychologa szkolnego

 • Rozpoznawanie możliwości psychofizycznych uczniów.
 • Rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.
 • Wspomaganie rozwoju poznawczego.
 • Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego podczas zajęć indywidualnych i grupowych.
 • Współpraca z rodzicami.
 • Współpraca z instytucjami: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, PCPR.

Zespoły problemowe nauczycieli w Zespole Szkół Nr1 w roku szkolnym 2018/2019

Członkowie zespołu:

 • Barbara Węgiel
 • Katarzyna Jasińska
 • Sebastian Posiłek
 • Ewa Tebinka

Członkowie Zespołu:

 • Anna Dyrcz
 • Bronisława Wojtuszek
 • Urszula Zienc

Zespoły: Kierowniczy Szkoły oraz ds. Promocji w roku szkolnym 2018/2019

Członkowie zespołu:

 • Anita Kuśmierska – Dyrektor szkoły
 • Barbara Węgiel – społeczny zastępca dyrektora szkoły
 • Agata Stefańska – lider ewaluacji wewnętrznej, członek zespołu

Członkowie Zespołu:

 • Anna Dyrcz
 • Anita Kuśmierska
 • Agata Stefańska
 • Barbara Węgiel
 • Ewa Tebinka

Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 Specjalnych

Ul. Gliwicka 366, 43-190 Mikołów
numeru konta bankowego: 25843600030000002608700001

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2018/19 przy Zespole Szkół nr 1 wybrany w dniu 25 września 2018r.

Przewodnicząca: p. Beata Magiera
Z- ca – p. Bogusława Moczała
Sekretarz – p. Iwona Kupny
Skarbnik – p. Aniela Janecka

Komisja rewizyjna:
Członek komisji: p. Ewa Sadecka

Harmonogram spotkań z rodzicami i opiekunami w roku szkolnym 2018/2019

 • 3 września 2018 godz. 9.00 – spotkanie podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019;
 • 25 września 2018  godz. 16.30 – spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły, zapoznanie z dokumentacją szkoły, podsumowanie roku szkolnego 2017/2018, przedstawienie wniosków w ewaluacji wewnętrznej, zapoznanie z organizacją pracy w szkole w roku szkolnym 2018/2019, spotkania z wychowawcami klas – wybór przedstawicieli klas do Prezydium Rady Rodziców, podjęcie Uchwały przez Radę Rodziców powołującej Prezydium Rady Rodziców;
 • 8 stycznia 2019 godz. 16.30 – spotkanie rodziców, opiekunów, gości z przedstawieniem przez uczniów Jasełek;
 • 24 styczeń  2019 godz. 16.30 – spotkanie rodziców i opiekunów przed konferencja klasyfikacyjną – przekazanie projektu ocen opisowych uczniów i podsumowanie I semestru nauki;
 • 11 kwietnia 2019 godz. 16.30 – spotkanie indywidualne rodziców i opiekunów z wychowawcami klas;
 • 4 czerwca 2019r. Święto Patrona szkoły – ks. Jana Twardowskiego;
 • 11 czerwca 2019 godz. 16.30 spotkanie rodziców i opiekunów przed konferencją klasyfikacyjną – przekazanie projektu ocen opisowych uczniów i podsumowanie II semestru nauki oraz podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej szkoły w roku szkolnym 2018/2019;
 • 21 czerwca 2019 godz. 9.00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019.