Pracownicy szkoły

Pracownicy szkoły 2023-10-20T21:42:29+00:00

Nauczyciel dyplomowany, pedagog opiekuńczo – wychowawczy, oligofrenopedagog, zarządzanie w oświacie, wychowanie fizyczne, zarządzanie kadrami i doradztwo zawodowe, gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna.


ANITA KUŚMIERSKA
Psycholog, socjolog, literaturoznawca, oligofrenopedagog, nauczyciel dyplomowany, mediator rodzinny, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny po 4 letnich studiach podyplomowych.

Świadczy pomoc w zakresie psychoterapii zaburzeń psychicznych występujących u osób dorosłych, dzieci i młodzieży ,a także wrozwiązywaniu problemów emocjonalnych jednostki, nie spełniających kryteriów rozpoznawania zaburzeń psychicznych określonych klasyfikacjami DSM i ICD.

Świadczy również wsparcie psychologiczne dla dzieci, dorosłych i rodzin, które przeżywają trudny okres w swoim życiu, doświadczają kryzysu, bądź po prostu chcą omówić swojej problemy z kimś spoza grona bliskich osób.

Pomaga m.in. w takich problemach jak: depresja, nerwica, zaburzenia lękowe, lęki napadowe, fobie, obniżony nastrój, PTSD, zaburzenia odżywiania, terapia par, zaburzenia osobowości, trudne sytuacje życiowe, problemy komunikacyjne i relacyjne, problemy dorastania, spektrum zaburzeń autystycznych.

Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu metod pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną zaburzeniami psychicznymi oraz z zakresu mediacji sądowej.

ANNA LESIAK

Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog (z informatyką w kształceniu specjalnym), terapeuta zajęciowy, pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny, Alternatywne Metody Komunikowania I stopień, edukacja i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, , gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna, ceramika artystyczna I stopień, szkolenia z zakresu technik tanecznych w pracy z dziećmi.


SEBASTIAN POSIŁEK

Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog (z informatyką w kształceniu specjalnym), wczesne wspomaganie, rozwój i edukacja uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera, realizator programu ”Przyjaciele Zippiego”, Alternatywne Metody Komunikowania I stopień, terapeuta EEG-Biofeedback I stopnia, uczestniczka wielu szkoleń z zakresu technik plastycznych, ceramika artystyczna I stopień.


BEATA PUSZCZYK

Nauczyciel dyplomowany, pedagog opiekuńczo – wychowawczy, oligofrenopedagog, tyflopedagog, Alternatywne Metody Komunikowania stopień I , Makaton I,II poziom, ceramika artystyczna I stopień.


BARBARA WĘGIEL CHODACKA

Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, muzykoterapia, Alternatywne Me-tody Komunikowania I stopień, uczestniczka wielu szkoleń z zakresu prowadzenia zajęć muzycznych.


ANNA DYRCZ

Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej, Alternatywne Metody Komunikowania I stopień, terapeuta EEG-Biofeedback I stopnia.


KATARZYNA JASIŃSKA

Nauczyciel dyplomowany, pedagog ze specjalnością pedagogiki religijnej oraz społeczno – opiekuńczej, oligofrenopedagog, metody korekcyjno – kompensacyjne, AAC – Makaton poziom I,II.


AGATA STEFAŃSKA

Nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny – oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny, metody korekcyjno – kompensacyjne, Alternatywne Metody Komunikowania stopień I, Makaton stopień I i II, terapia ręki, terapia ruchu w wodzie – metoda – Hallwick, ceramika artystyczna I stopień, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne – poziom I, Ko-rekcja wad postawy; EEG-Biofeedback I stopnia; Sensoplastyka® – trener I stopnia; uczestniczka wielu szkoleń z zakresu technik plastycznych.


EWA TEBINKA

Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, studia podyplomowe z zakresu sztuki – profil plastyczny, pasjonat zajęć o charakterze artystycznym, plastycznym, muzycznym, terapeuta behawioralny, terapeuta terapii pedagogicznej i wczesnego wspomagania rozwoju. Dodatkowe szkolenia: trening umiejętności społecznych, alternatywne metody komunikacji, terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia, edukacja uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera, nauka czytania matodą symultaniczno – sekwencyjną


GRAŻYNA SZUWART

Nauczyciel dyplomowany, oligofrenopedagog, logopeda; Alternatywne Metody Komunikowania- MAKATON I stopień, terapeutaEEG-Biofeeedback I stopnia. I i II stopień aktywnego słuchania muzyki wg BatiiStaruss, pedagogika zabawy KLANZA, glottodydkatyka, edukacja matematyczna wg Gruszczyk-Kolczyńskiej, realizator programu „Przyjaciele Zippiego”.


KLAUDIA KOCOŃ

Nauczyciel mianowany. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego, pedagog – rewalidator, oligofrenopedagog oraz terapeuta behawioralny. Ukończone studia podyplomowe z gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej. Certyfikat Terapii ręki i zaburzeń małej motoryki. Glottodydaktyka oraz nauka czytania metodą symultaniczno – sekwencyjną.


SANDRA BOGACKA

Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, doktor socjologii z zakresu pracy socjalnej. Ukończyła Podyplomowe Studia Terapii Pedagogicznej z Muzykoterapią oraz Podyplomowe Studia Rodziny i Mediacji Sądowej.  Gra na fortepianie i klasycznej gitarze. Uczestnik wielu szkoleń z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, komunikacyjnych i terapeutycznych.  Mężatka, matka czwórki dzieci.


MARIA KUBIS

Panie: Elżbieta Janiszewska, Henryka Dudek, Beata Magiera oraz Katarzyna Harazin pracują razem z nauczycielami w klasach, są zawsze nieocenioną pomocą i wsparciem zarówno dla nauczycieli jak i dla uczniów. W każdej chwili dostrzegają obszar pomocy, której trzeba udzielić uczniom tak jednak, by wspierać ich w dążeniu do samoobsługi i samodzielności, a nie tylko wyręczać, pomagają także nauczycielom, by wspomóc w realizacji założonych celów zajęć edukacyjno – terapeutycznych. Ich delikatność, życzliwość, wyrozumiałość a jednocześnie stanowczość i konsekwencja we wspólnym dążeniu do celów o których wspominamy  w wizji i misji szkoły, decydują również o naszych szkolnych wspólnych sukcesach.

Pomoc nauczyciela.


BEATA MAGIERA

Pomoc nauczyciela.


ELŻBIETA JANISZEWSKA

Pomoc nauczyciela.


HENRYKA DUDEK

Pomoc nauczyciela.


KATARZYNA HARAZIN