Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła Przysposabiająca do Pracy 2018-10-30T21:21:37+00:00

Na zajęcia w roku szkolnym 2018/19 uczęszcza  łącznie z indywidualnie nauczanymi 8 uczniów. Zespół  klasowy tworzą uczniowie: Kasia, Sylwia, Agnieszka, Ewelina, Krystyna oraz Eugeniusz, natomiast  Barbara i Bogumił prowadzeni są tokiem indywidualnego nauczania. Uczniowie podczas zajęć przygotowywani są do nabycia różnych umiejętności praktycznych oraz wyposażani są w wiedzę  mającą  przygotować ich do wykonywania pracy.  Przysposobienie do pracy ma charakter wielokierunkowy, uczniowie rozwijają umiejętności z wielu dziedzin, np. takich jak: gospodarstwo domowe, ogrodnictwo, stolarstwo, ceramika.

Wychowawcą klasy jest p. Sebastian Posiłek, panie: Barbara Węgiel i Agata Stefańska prowadzą nauczanych indywidualnie.