Monthly Archives: marzec 2020

Informacje nt. koronawirusa.

2020-03-11T14:52:47+00:00

Szanowni Państwo Rodzice, Opiekunowie uczniów! Uprzejmie informuję, że zgodne z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej: Zostały w szkole przeprowadzone rozmowy z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania; W widocznym miejscu w szkole zostały wywieszone instrukcje dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej; Apeluję, by nie posyłali Państwo przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły, w szczególności chodzi o uczniów, którzy maja katar, kaszel i gorączkę, Mogę Państwa zapewnić, że do szkoły lub placówki nie [...]

Informacje nt. koronawirusa. 2020-03-11T14:52:47+00:00