Informacje nt. koronawirusa.

Informacje nt. koronawirusa.

2020-03-11T14:52:47+00:00

Szanowni Państwo Rodzice, Opiekunowie uczniów!

Uprzejmie informuję, że zgodne z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej:

  • Zostały w szkole przeprowadzone rozmowy z uczniami na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania;
  • W widocznym miejscu w szkole zostały wywieszone instrukcje dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;
  • Apeluję, by nie posyłali Państwo przeziębionych i chorych dzieci do przedszkola lub szkoły, w szczególności chodzi o uczniów, którzy maja katar, kaszel i gorączkę,
  • Mogę Państwa zapewnić, że do szkoły lub placówki nie przychodzą chorzy nauczyciele i inni pracownicy;
  • Jednocześnie informuję, że jeśli uczeń nie miał kontaktu z osobą chorą, nie ma powodu do obaw;
  • Nie organizujemy wycieczek do krajów, w których wykryto ogniska koronawirusa;
  • Bardzo proszę rodzica lub opiekuna, którego dziecko wróciło z terenów występowania koronawirusa i ma objawy grypopodobne, aby bezzwłocznie powiadomił najbliższą stację sanitarno-epidemiologiczną, zgłosił się do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego;
  • Powiadamiam rodziców lub opiekunów dziecka do 8. roku życia, że w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły należy mu się zasiłek opiekuńczy (art. 32 ust. 1 lit. a Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, Dz.U. 2017, poz. 1368);
  • Na bieżąco będziemy w dzienniku elektronicznym i stronach internetowych szkoły czy placówki przekazywać komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministra Edukacji Narodowej. Podaję kontakt do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej: ….
  • Apeluję o korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo w serwisach instytucji publicznych, na stronach: www.gis.gov.pl.

W przypadku dodatkowych wątpliwości można dzwonić na infolinię Ministerstwa Zdrowia – tel. 800 190 590 (czynna całodobowo).

Polecam również stronę internetową:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie