Zielona Szkoła

Zielona Szkoła

2024-05-14T21:08:54+00:00

Wyjazd na zieloną szkołę w terminie od 19 maja do 27 maja 2024r. został dofinansowany ze środków WFOŚiGW w Katowicach.