Projekt „Wycieczki edukacyjne w Śląskim – integracyjnie dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Mikołowie – Borowej Wsi”

Projekt „Wycieczki edukacyjne w Śląskim – integracyjnie dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Mikołowie – Borowej Wsi”

2022-06-08T22:37:17+00:00

Grupa nieformalna nauczycieli z naszej szkoły realizuje projekt pt. „Wycieczki edukacyjne w Śląskim – integracyjnie dla dzieci niepełnosprawnych z Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Mikołowie – Borowej Wsi” finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Śląskie Lokalnie.

Celem projektu jest aktywizacja osób niepełnosprawnych z zespołu Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie, poprzez organizację wyjazdów edukacyjnych. W ramach projektu planuje się 4 wyjazdy do różnych miejscz m.in. zamiarem poznania historii i kultury i dziedzictwa przemysłowego Górnego Śląska.

Zapraszamy do udziału w projekcie – szczegóły u wychowawców.