Dziękujemy WFOŚiGW w Katowicach za dofinansowanie naszego wyjazdu na zieloną szkołę.

Dziękujemy WFOŚiGW w Katowicach za dofinansowanie naszego wyjazdu na zieloną szkołę.

2021-05-30T11:06:07+00:00

Bardzo dziękujemy Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach za dofinansowanie naszego wyjazdu w celu realizacji programu profilaktyki zdrowotnej w ramach wyjazdu na zieloną szkołę.
Przebywamy od 24 maja 2021 do 2 czerwca 2021 w miejscowości Darłówko.
To nasz pierwsza wspólna szkolna wizyta nad Morzem Bałtyckim.