Monthly Archives: maj 2018

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI – wyjazd śródroczny tzw. ZIELONA SZKOŁA

2018-05-14T19:17:55+00:00

W dniach 12 maja do 19 maja 2018r. uczniowie Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych – ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. J. Twardowskiego, klasy gimnazjum oraz Szkoły Przysposabiającej do Pracy nr 2 uczestniczą w wyjeździe w ramach realizacji zadania PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI realizując wyjazd śródroczny tzw. ZIELONĄ SZKOŁĘ. Wyjazd uczniów jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

PROFILAKTYKA ZDROWOTNA DZIECI – wyjazd śródroczny tzw. ZIELONA SZKOŁA 2018-05-14T19:17:55+00:00